News Archive

ADCC Japan Trials Latest List

Home » News Archive » ADCC Japan Trials Latest List

12820.adcc_new_logo.jpg

Due to the extremely high demand in some weight categories ADCC Trilas Japan will have an elimintaion Round. BElow are the fighters in the Elimination TrialsUnder 65KG:Ryota Omori (SPOK) Masamitsu Nakamura ( GRABAKA GYM) Takumi Murata (Keisyukai A-3) Kohei Nishibayashi ( GRABAKA GYM) Katsuya Toida (Keisyukai Toikatsu dojo) Yoshihiko Sakurada (Max JJ) Masashi Kameda ( Cobra kai) Yuishiro Mizuarai (X-TREME JJ) Masaki Yokoyama ( Keisyukai Tokyo) Hitoshi Makino (Ac. Reversal) Yuto Hirao ( X-TREME JJ) Naoya Uematsu (Crosspoint) Satoshi Hasegawa ( Kiguchi dojo Kawasaki) Nobuhiko Kitahara (AXIS JJ) Izuru Inubushi (Cobra kai) Akiharu Inomata (Cobra kai) Ryo Sakuma (Paraestra Koga) Azuma Emerson (Akimoto dojo) Tomohiro Kawaguchi (TEAM Murakami Kanban) Takamasa Murakami (TEAM Murakami Kanban) Ryoji Takahashi (Keisyukai Tiger Place) Tatsuya Onose (REDIPS) Seiji Ozuka ( OZ) Yusuke Honma (Paraestra Sapporo) Yuta Sato (Akimoto dojo) Hiroshi Nakamura (Rodeo style) Toshiyuki Wado (Ac. Az) Jiro Wakabayashi ( Paraestra Tokyo EAST) Makoto Aramaki (Ac. Az) Shinji Ejiri (AACC) Kazuyuki Kondo ( Giovani team) Hiromitsu Bito ( Kyoto Higashiyama wrestling) Takuma Wakabayashi (MAX JJ) Takashi Otsuka (AACC) Under 77KG:Sotaro Yamada (Paraestra Matsudo) Kazushi Suzuki (GRABAKA GYM) Masato Fujiwara (Paraestra Tokyo) Daisuke Teramoto (Keisyukai Tiger Place) Keisuke Takizawa (Ac. Az) Akira Uemura (Paraestra Tokyo) Tatsuya Nakama (GRABAKA GYM) Song Young-Se (KOREA) Daisuke Tkaya (MARP) Takashiro Aihara ( Paraestra Ehime) Takesi Itani (K-yu kai) Akishiro Yamazaki (SUBMIT Shizuoka) Satoshi Kotani (Paraestra Kichijoji) Yu Kitada (Keisyukai Toyama S.P.O) Yohei Ota (Keisukai A-3) Takuya Wada (SK Absolute) Sigeki Murata ( Team Sion) Kenji Etsuda (Grappling Guild Gym) Ryotaro Endo (A Square) Takashi Ouchi (Paraestra Koiwa) Atsushi Horigushi (SK Absolute Juseikan) Yoshitomo Watanabe (AACC) Asano ??? ( AACC) Women 55kg Shiho Yaginuma ( Unpluged Kokubunji) Maho Muranami ( Keisyukai Tiger Place) Mei Yamaguchi ( MAX JJ) TBA They will face each other as round robin and 3 fighters will step to Final stage Trial.The other weight categories don

Scroll To Top +