Videos

Garry Tonon • Heel Hook from Berimbolo Defense Intructional at Dante Rivera Brazilian Jiu-Jitsu

Home » Videos » Garry Tonon • Heel Hook from Berimbolo Defense Intructional at Dante Rivera Brazilian Jiu-Jitsu
Scroll To Top +