Past Events & Results

ADCC Ukraine – Sumy Open 2016 – Results

Jan
01
1970

ADCC Ukraine – Sumy Open 2016 – Results

Organized By:

, ,

OFFICIAL RESULTS

ADCC Ukraine - Sumy Open 2016 MayADCC SUBMISSION FIGHTING
SUMY OPEN 2016
May 14, 2016
SC “Physical Culture Institute” Romenskaya str. 89, Sumy, Ukraine

COMPETITION RESULTS

Juniors 15-17 years

-55 kg.

 1. Ilya Boryak
 2. Sergey Levchenko
 3. Pavel Semak

-60 kg

 1. Aleksey Novak
 2. Alexander Artyukh
 3. Rostislav Loskucheryavy
 4. Yaroslav Radchenko

-65 kg

 1. Anton Golomidov
 2. Vadim Yakovenko
 3. Kaliy Bogdan
 4. Pelts Anton

-70 kg

 1. Maxim Shevchenko
 2. Denis Litovchenko
 3. Sergey Belotserkovets
 4. Igor Belous

-75 kg

 1. Alexander Shkatula
 2. Alexander Gaydabrus
 3. Vadim Shimko
 4. Alexander Ovcharenko

-80 kg

 1. Vyacheslav Mikhailichenko
 2. Vyacheslav Lukyanov
 3. Bogdan Valkov

+80 kg

 1. Ivan Butko
 2. Vladislav Kalita
 3. Vyacheslav Taranushenko

Women , adult, “Professionals”

-60 kg

 1. Svetlana Skrypnyk
 2. Anastasia Voskobojnik
 3. Anna Kurbatova

Men, adult, “Beginners”

-65 kg

 1. Albert Mospan
 2. Artyukh Alexander
 3. Andrei Ryabchenko
 4. Alexander Lugovik

-70 kg

 1. Alexander Kostenko
 2. Alexander Odintsov
 3. Oleg Gorbunov
 4. Pryadko Alexander

-76 kg

 1. Vitaliy Ivashchenko
 2. Vyacheslav Mikhailichenko
 3. Vyacheslav Lukyanov
 4. Karpus Maxim

-83 kg

 1. Taranushenko Vcheslav
 2. Lakiza Vladislav
 3. Danchenko Vladislav

– 91 kg

 1. Alexey Ovsiyenko
 2. Vladimir Prokopenko
 3. Not defined

Men, adult, “Professionals”

-66 kg

 1. Andrei Ryabchenko
 2. Nikita Dusko
 3. Albert Mospan
 4. Alexander Lugovik

-77kg

 1. Kirill Gorobets
 2. Vitaly Parnenko
 3. Maxim Krupchan
 4. Oleg Shakhmatenko

-88 kg

 1. Stanislav Stativka
 2. Alexey Ovsiyenko
 3. Vladislav Lakiza

+99 kg

 1. Roman Mironov
 2. Yan Poroskun
 3. Not defined

 

Organized by: ADCC UKRAINE

 

 

Scroll To Top +